top of page
Layari Rio Fermoso 2.png
WhatsApp Image 2021-12-25 at 7_edited_edited.jpg

RUMAH API BUKIT SEGENTING

16

Packing for Vacation

Rumah Api Bukit Segenting telah dibina pada tahun 1976 dan beroperasi pada tahun 1978. Ia telah dibina dengan sokongan kewangan daripada Yayasan Nippon (The Nippon Foundation) dan The Malacca Straits Council Japan di bawah kerangka kerjasama di antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Jepun. Rumah api ini dibina bagi tujuan keselamatan pelayar di Selat Melaka iaitu di sepanjang jajaran pantai Batu Pahat. Ia menggantikan rumah api Pulau Sialu yang pertama beroperasi pada tahun 1894.

bottom of page