top of page
Image by Jakob Braun

PETA

Peta memiliki banyak sekali fungsi dan tujuannya antara lain memperlihatkan bentuk visual secara lebih jelas seperti bentuk muka bumi, daratan, gunung-ganang, bukit-bukau, lembangan sungai, lautan dan lain-lain. Peta juga berperanan membuktikan sesuatu catatan sejarah di mana lokasi atau posisi relatif sesuatu kawasan  dicatatkan.

BP YOK LOGO NO TAGLINE.png

 

Penafian: Peta-peta daripada laman web ini tidak dimiliki oleh pihak UTHM. Sebagaimana yang diperuntukan di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Akta 332), perlindungan hakcipta terhadap sesuatu karya boleh dikecualikan untuk tujuan kajian dan pembelajaran selama mana ianya dibuat menerusi urusan yang adil (fair dealing) dan tajuk karya serta penciptanya disebut.

bottom of page