top of page
BALIK BP IKON.png
IMG_20210823_142016.jpg
BP_edited.png

1976

23

RUMAH API BUKIT SEGENTING

Packing for Vacation
Packing for Vacation

Rumah api Bukit Segenting telah dibina pada tahun 1976 dan beroperasi pada tahun 1978. Ia telah dibina dengan sokongan kewangan daripada Yayasan Nippon (The Nippon Foundation) dan The Malacca Straits Council Japan di bawah kerangka kerjasama di antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Jepun. Rumah api ini dibina bagi tujuan keselamatan pelayar di Selat Melaka iaitu di sepanjang jajaran pantai Batu Pahat. Ia menggantikan rumah api Pulau Sialu yang telah beroperasi sejak tahun 1894.

bottom of page